کاش هیج وقت دلم نمیگرفت

کاش میتونستم حرفامو به کسایی که میخوام بزنم

کاش درون گرا نبودم و هیچ وقت بغضامو قورت نمیدادم

کاش هیچ وقت این حس لعنتی سمتم نمیومد

کاش هیچ وقت به کسی دل نبسته بودم

خدایا واسه مشکلات تمام ادمایی که خواستم حالشونو خوب کنم گریه کردم بی بهانه پا به پاشون اومدم مرهم دلشون بودم کاش یکیو داشتم که فقط واسه یه لحظه ارومم میکرد

خدایا بد جور دلم گرفته از همه چیز فقط میخوام واسه چند لحظه هم که شده بمیرم  فقط واسه چند لحظه کوتاه ارامش مطلق رو تجربه کنم...

منبع : دل‌نوشته‌های الینفقط چند لحظه
برچسب ها : لحظه ,واسه